Delo Gear TDL SAE 80W-140

Smörjmedel med beprövad prestanda för hela drivlinan (Ersätter Multigear)

Delo Gear TDL SAE 80W-140

Mineralbaserad transmissionsolja för hela drivlinan. API GL-4/GL-5/MT-1, SAE J2360, Scania STO 1:0, Volvo 97321, ZF TE-ML 05A/07A/16D/21A, Bosch TE-ML08, DAF-axlar.

SAE
80W-140
Viskositet cSt, mm²/s 40°C
234
Viskositet cSt, mm²/s 100°C
25,7
VI
141
Flampunkt °C
212
Lägstaflyttemp °C
-41
Texaco

Auktoriserad Texaco® Smörjmedelsdistributör

Copyright © 2024 Preem AB. Med ensamrätt. | texaco.preem.se