Delo Syn ATF 668

Helsyntetisk ATF-olja med premiumprestanda med långa bytesintervall

NY!
Delo Syn ATF 668

Helsyntetisk automatlådeolja. Allison TES 668, 295, 389, 468

Färg
Röd
Densitet kg/m³
0,870
Viskositet cSt, mm²/s 100°C
12
Flampunkt °C
204
Lägstaflyttemp °C
-30
Texaco

Auktoriserad Texaco® Smörjmedelsdistributör

Copyright © 2024 Preem AB. Med ensamrätt. | texaco.preem.se