Delo Syn-THF XC

Syntetisk transaxelolja med hög prestanda för våta bromsar (Ersätter Textran WBT)

Delo Syn-THF XC

Syntetisk transmissionsolja för våta bromsar. API GL-4, Volvo 97304 (WB 102).

Viskositet cSt, mm²/s 40°C
41
Viskositet cSt, mm²/s 100°C
7,8
VI
166
Flampunkt °C
240
Lägstaflyttemp °C
-45
Texaco

Auktoriserad Texaco® Smörjmedelsdistributör

Copyright © 2024 Preem AB. Med ensamrätt. | texaco.preem.se