Delo TorqForce FD SAE 60

Slutväxelolja med beprövad prestanda för tunga fordon (Ersätter Final Drive SAE 60)

Delo TorqForce FD SAE 60

Transmissionsolja för slutaxlar i moderna entreprenadmaskiner såsom Caterpillar m.fl Caterpillar FD-1.

SAE
60
Viskositet cSt, mm²/s 40°C
335
Viskositet cSt, mm²/s 100°C
25,0
VI
97
Flampunkt °C
288
Lägstaflyttemp °C
-20
Texaco

Auktoriserad Texaco® Smörjmedelsdistributör

Copyright © 2024 Preem AB. Med ensamrätt. | texaco.preem.se