Outboard Gear Oil EP

Växellådsolja för utombordsmotorer

Outboard Gear Oil EP

Växelhus utombordsmotorer.

SAE
90
Viskositet cSt, mm²/s 40°C
150
Viskositet cSt, mm²/s 100°C
14,5
VI
95
Flampunkt °C
230
Lägstaflyttemp °C
-24
Texaco

Auktoriserad Texaco® Smörjmedelsdistributör

Copyright © 2024 Preem AB. Med ensamrätt. | texaco.preem.se