Textran V 32

Transmissions- och hydraulolja med hög prestanda

Textran V 32

Voith turbokopplingar och loktransmissioner. Voith 120.00059010 Index2 (3.285-149)/ 3625-006058/006072/008426.

ISO VG
32
Viskositet cSt, mm²/s 40°C
33
Viskositet cSt, mm²/s 100°C
5,7
VI
114
Flampunkt °C
216
Lägstaflyttemp °C
-43
Texaco

Auktoriserad Texaco® Smörjmedelsdistributör

Copyright © 2024 Preem AB. Med ensamrätt. | texaco.preem.se